Kärnan i KBG Fastighetspartner verksamhet, är komplex tekniskt fastighetsförvaltning där vi ansvarar för all service och tar ett helhetsgrepp om hela fastigheten, eller arbetsplatsen. Vi säkerställer ett strukturerat och kontrollerat arbete, vilket ger våra
kunder säkra, kostnadseffektiva och hållbara lösningar.
Vi  erbjuder också full service inom el och ventilation. Läs mer genom att...
klicka här